Privacy policy

Classified Cycling BV is toegewijd aan het beschermen van uw privacy en het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en privacy. Dit Privacybeleid is ontworpen om u te helpen begrijpen hoe wij informatie verwerken en gebruiken.

Een toestemming van u voor de verwerking van persoonsgegevens zal worden verkregen door middel van een passend mechanisme, zoals het aanvinken van een vakje waarin uw toestemming staat vermeld, waarmee u duidelijk aangeeft akkoord te gaan met de verwerking, afhankelijk van de dienst die u gebruikt.

1. Bij de verwerking van persoonsgegevens zal Classified Cycling BV zich houden aan de punten zoals uiteengezet in de relevante wetgeving, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens, alsmede dit beleid.

2. Classified Cycling BV zal persoonsgegevens verkrijgen op rechtmatige en eerlijke wijze.

3. Classified Cycling BV zal persoonlijke informatie gebruiken na het duidelijk maken van het doel van het gebruik en zal de persoonlijke informatie alleen gebruiken binnen de reikwijdte van het doel.

4. Classified Cycling BV zal verkregen persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behoudens op grond van wettelijke bepalingen.

5. Classified Cycling BV zal persoonsgegevens op passende wijze beheren om de juistheid ervan te verzekeren en zal tevens redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om lekkage, verlies, beschadiging, etc. van persoonsgegevens te voorkomen.

6. Classified Cycling BV zal persoonlijke informatie op passende wijze beheren en redelijke veiligheidsmaatregelen nemen wanneer persoonlijke informatie gezamenlijk met zakelijke partners wordt gebruikt in het kader van het doel van het gebruik ervan of als de verwerking van persoonlijke informatie is uitbesteed.

7. Classified Cycling BV zal haar systeem en structuur voor het beheer van persoonlijke informatie voortdurend herzien en verbeteren om persoonlijke informatie effectief te beschermen in overeenstemming met toekomstige veranderingen in wetten of omstandigheden.